Po pierwsze numer ISBN możesz uzyskać dla swojej książki samodzielnie, przez internet i zupełnie nieodpłatnie.

Więc jak nadać numer ISBN książce? Często można spotkać się z informacją, że jedną z trudności, z którą musi zmierzyć się niezależny wydawca jest nadanie ISBN swojej książce, tymczasem ten proces nie jest skomplikowany.  ISBN (International Standard Book Number) czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ma na celu identyfikację wydawcy i jego wydawnictw.

Ale to, co istotne, nie musimy formalnie reprezentować wydawnictwa czy nawet prowadzić firmy, by otrzymać ISBN. Wydawcą może być również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Zaleca się, by każda książka, również ta elektroniczna miała nadany numer ISBN. Jest to szczególnie rekomendowane, jeżeli ebook jest przeznaczony do dystrybucji przez pośredników i detalistów, nie ma natomiast takiej potrzeby jeżeli będzie sprzedawany w jednym, zamkniętym kanale dystrybucji (na przykład wyłącznie na stronie internetowej autora). Jeżeli ebooki będą dostępne w różnych kanałach sprzedaży, w różnych formatach (np. mobi, pdf, epub) zaleca się, by każdemu dostępnemu formatowi nadać odrębny ISBN.

Niezależnie od tego, czy wydajemy tradycyjną czy elektroniczną książkę, aby uzyskać ISBN przede wszystkim musimy zarejestrować się w serwisie e-isbn.pl, w którym należy podać dane wydawcy. Na tym etapie otrzymamy wniosek w formacie PDF, który należy wydrukować, podpisać, zeskanować i wgrać do serwisu. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną, a minimalna pula numerów ISBN, o które możemy wnioskować to 10. Po ich otrzymaniu, uzyskamy możliwość przypisania danej publikacji do numeru, a także wygenerowania pliku z numerem oraz kodem kreskowym, który należy umieścić na odwrocie okładki naszej książki. Sam numer ISBN powinien zostać zamieszczony również wewnątrz książki, na stronie redakcyjnej.

serwis e-isbn.pl

Warto podkreślić, że nadawanie numeru ISBN jest dobrą praktyką wydawniczą, a nie prawnym obowiązkiem.

To istotne, ponieważ w wielu miejscach można natrafić na informację, że książka musi mieć numer ISBN. Nie musi, ale warto mieć na uwadze konsekwencje wynikające z faktu, że nie będzie go posiadać. Jeżeli książka nie zostanie oznaczona symbolem ISBN nie będzie możliwości, by w jej przypadku zastosować obniżoną stawkę 5% VAT. Jest to istotny aspekt, już na etapie produkcji, ponieważ w takiej sytuacji drukarnia będzie musiała doliczyć do ceny netto kwotę podatku w wysokości 23% zamiast 5%. Posiadanie numeru ISBN sprawia więc, że finalnie książka może być i dla nas i dla naszego końcowego odbiorcy po prostu tańsza.

Z pewnością każdy, kto po raz pierwszy zaloguje się do serwisu ISBN napotka w nim kilka określeń, które mogą być zupełnie nieznane. Już na etapie podawania danych wydawcy pojawia się coś takiego, jak “IMPRINT”. Uważam, że to bardzo ważna kwestia, szczególnie dla selfpublisherów, którzy często również prowadzą działalność gospodarczą.

IMPRINT to po prostu marka wydawnicza. Jako przedsiębiorca mamy tylko jedną nazwę, natomiast możemy, w zależności od potrzeb i na przykład różnego charakteru naszych publikacji, mieć kilka różnych imprintów.

Innymi słowy – nazwa wydawcy, która jest umieszczona na książce nie musi być taka sama jak oficjalna nazwa firmy. Czasem może być to ważny aspekt, na przykład ze względu na naszą strategię marketingową dla książki.

W systemie e-ISBN napotkamy również na tajemniczo brzmiący ONIX – jest to format, w którym możemy zamieścić pełny opis książki, służący do automatycznej wymiany danych pomiędzy wydawcami, hurtowniami, księgarniami, sprzedawcami. Informacje w ONIX, możemy uzupełnić w późniejszym czasie, nie jest to konieczne na etapie przydzielania numerów ISBN.

I na zakończenie – ważna kwestia, która może być zaskoczeniem dla wydających po raz pierwszy swoją książkę – konieczność przekazania egzemplarzy obowiązkowych m.in. do Biblioteki Narodowej. Jeżeli nakład naszej książki przekracza 100 egzemplarzy, wówczas obowiązkowo musimy przekazać ich 17 sztuk. Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj. Wysyłka egzemplarzy obowiązkowych jest zwolniona z opłaty pocztowej – wystarczy w miejsce znaczka pocztowego wpisać: “Egzemplarz obowiązkowy zwolniony z opłaty pocztowej”.

Kilka przydatnych linków:

Serwis E-ISBN – www.e-isbn.pl
Lista obowiązkowych egzemplarzy książki – tutaj

Jeśli nie tylko zastanawiasz się jak nadać numer ISBN książce, ale interesuje Cię również cały proces self-publishingu zajrzyj do kursu: 

Jak promować książkę kurs online

You Might Also Like

Leave a Reply