Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sklep internetowy działający w domenie www.niechsiewyda.pl (zwany dalej „Sklepem”) jest własnością Wydawnictwa BAJKOPIS Katarzyna Zych, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Strumykowej 23d/2, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Zielonej Górze, pod numerem 44649, posiadającą numer NIP 8821949927 oraz REGON 080349855, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

1.2. Dane korespondencyjne: Wydawnictwo BAJKOPIS, ul. Strumykowa 23d/2, 65-101 Zielona Góra
Rachunek Bankowy: MBank 38 1140 2004 0000 3402 7763 5017
Dane kontaktowe: Obsługa Klienta +48 733 379 322 (dostępna w dni robocze w godzinach
od 8:00 -18:00), e-mail: kontakt@niechsiewyda.pl

1.3. Niniejszy Regulamin Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów (zwanych dalej „Zamawiającym”), zasady korzystania ze sklepu oraz zawierającym informacje niezbędne dla Klientów stosowne do obowiązujących przepisów.

1.4. Bezpłatna wysyłka zamówionych towarów fizycznych obowiązuje tylko na terenie Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej, Klient zobowiązany jest do indywidualnego kontaktu ze sklepem w celu potwierdzenia kosztu wysyłki kurierskiej.

1.5. Nazwy produktów, marki, oraz wszelkie inne nazwy oraz znaki graficzne są własnością Wydawnictwa BAJKOPIS Katarzyna Zych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

 

2. OFERTA SKLEPU

 

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową książek w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, a także materiałów biurowych takich jak notesy, ołówki oraz produktów elektronicznych takich jak kursy online.

2.2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT oraz koszty wysyłki. Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Zamawiającego w momencie złożenia przez niego zamówienia.

2.4. Zamawiający nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostawą.

2.5. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

2.6. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

2.7. Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad.

 

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.niechsiewyda.pl 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.2. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.3. Wybór zamawianych Towarów przez Zamawiającego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi  komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.5. Po podaniu przez Zamawiającego  wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów (w tym kosztów dostawy),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.

3.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

3.7. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

3.8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Zamawiającego, podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.

3.9. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wydawnictwem BAJKOPIS Katarzyna Zych Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu

3.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail i/lub SMS, o której mowa powyżej.  Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym  i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

3.11. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).

3.12. Zamawiający zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu

3.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Zamówienia są realizowane w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 – 18:00.

4.2. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie 48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.

4.3. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane
w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.

4.4. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

4.5. Zamówienie wysłane przez Zamawiającego nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.

4.6. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.

4.7. Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą e-maila lub SMS (w miarę możliwości).

 

5. DOSTAWA

 

5.1. Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:
– firmy kurierskiej InPost
– Poczty Polskiej (kurier Pocztex48)

5.2. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Koszt przesyłki na terenie kraju ponosi Sprzedawca.

5.4. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze.

5.5. Poczta Polska doręcza przesyłki w terminie do 7 dni roboczych od dnia nadania. Firma kurierska dostarcza przesyłki w terminie do 2 dni roboczych od dnia nadania.

5.6. Zamawiający w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Zamawiający w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

5.7. Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca – w takim przypadku Sprzedawca bardzo prosi o wcześniejszy kontakt zainicjowany przez Zamawiającego ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 733 379 322 lub e-mail: kontakt@niechsiewyda.pl, w celu uzgodnienia warunków i terminów przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy.

5.8. W szczególnych przypadkach wysyłek zagranicznych, koszt przesyłki ponosi Zamawiający. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.

 

6. PŁATNOŚCI

6.1. Zamawiający może dokonać płatności w następujący sposób:
– Przelewem na konto bankowe: MBank 38 1140 2004 0000 3402 7763 5017 , tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia.
– Poprzez bezpieczny system PayU S.A (platnosci.pl, payu.pl).

6.2. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail i SMS (w miarę możliwości). W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Zamawiającemu wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.8 powyżej, Zamówienie będzie uznawane za niezłożone.

6.3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość negocjacji terminu płatności, jednak do swej ważności prośba skierowana przez Zamawiającego musi zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Odstąpienie od umowy przez Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych

7.1. Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli zamówiony Towar z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie powiadomi  o tym Zamawiającego i zwróci wszelkie dokonane płatności.

Odstąpienie od umowy przez Klienta

7.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie zamówionych Towarów.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na nasz adres Wydawnictwo BAJKOPIS, ul. Strumykowa 23d/2, 65-101 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@niechsiewyda.pl).

7.5. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres kontakt@niechsiewyda.pl lub drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.niechsiewyda.pl . Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

8.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający  nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.3. Zamawiający jest proszony o odesłanie lub przekazanie Wydawnictwu BAJKOPIS Katarzyna Zych lub firmie kurierskiej InPost towarów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem terminu 14 dni. Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych ponosi koszty zwrotu towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z towarów w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

 

9. REKLAMACJE

 

9.1. Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych jako Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Zamawiającego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@niechsiewyda.pl. Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Zamawiającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9.4. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).

9.5. Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Zamawiającego na koszt Sprzedawcy.

9.6. Reklamacje należy przesłać na adres firmy: Wydawnictwo BAJKOPIS, ul. Strumykowa 23d/2, 65-101 Zielona Góra, lub drogą elektroniczną na adres kontakt@niechsiewyda.pl. Towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Wydawnictwo BAJKOPIS, ul. Strumykowa 23d/2, 65-101 Zielona Góra z dopiskiem „REKLAMACJA”.

9.7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

10. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

10.1. Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Zamawiających.

10.2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Zamawiający  może zgłaszać pisemnie na adres: Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych, ul. Strumykowa 23d/2, 65-101 Zielona Góra,  mailowo pod adres kontakt@niechsiewyda.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4.  W reklamacji Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

11.1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest  Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Strumykowa 23d/2.

11.2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie www.niechsiewyda.pl przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024).

11.3. Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

11.4. Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

11.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

11.6.  Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się pod adresem kontakt@niechsiewyda.pl. Zamawiającemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

11.7. Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności spółkom: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000334972, oraz InPost Ekspress sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków

11.8. Dane Osobowe Zamawiających dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w szczególności spółce PayU SA z siedzibą Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.

 

12. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

 

12.1. Strona internetowa www.niechsiewyda.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii HTML.

12.2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze sklepu wymaga jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome.

12.3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

12.4. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

 

13. ZMIANY REGULAMINU

 

13.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:

– zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;

– zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych.

13.2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.niechsiewyda.pl oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.

13.3.  Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem i tym samym zlikwidować swoje Konto. Wypowiedzenie umowy ze Sklepem i związana z tym likwidacja Konta ma skutek natychmiastowy i nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

13.4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

14.1. Regulamin dostępny jest na stronie www.niechsiewyda.pl

14.2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

14.3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

14.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

Formularz odstąpienia od umowy