Spotkanie autorskie to forma na stałe wpisana w strategię promocji książki. Prędzej czy później przed wyzwaniem zorganizowania spotkania autorskiego stanie każdy autor. Jak się do niego przygotować? I jak w pełni wykorzystać potencjał spotkań autorskich?

Choć ostatnie miesiące wywróciły do góry nogami rzeczywistość, a wszelkie spotkania zostały wstrzymane lub przeniesione do formuły online, to nie należy zapominać o tym, że to właśnie spotkania autorskie są jedną z najlepszych form promocji i budowania relacji z czytelnikami.

Bardzo często z inicjatywą zaproszenia autorów i organizacji spotkań autorskich wychodzą biblioteki czy domy kultury. Im w większym stopniu marka autora i jego publikacje są zauważalne, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie on zaproszony do współpracy i wzięcia udziału w spotkaniu autorskim. Tego typu sytuacja jest komfortowa ponieważ to organizator bierze na siebie ciężar organizacji i promocji spotkania, a rolą autora jest po prostu być i zrealizować założony scenariusz. Takie spotkania wiążą się również z wynagrodzeniem dla autora – zwykle są to kwoty rzędu kilkuset złotych, ale przy dobrze zaplanowanym harmonogramie spotkań autorskich, ich cykl może być znaczącym, dodatkowym źródłem dochodu dla autora. Oczywiście niezależnie wydający autor może również samodzielnie wyjść z inicjatywą i przedstawić zarówno bibliotekom, jak i innym podmiotom związanym z kulturą ofertę swoich spotkań autorskich. Jeśli wiążą się one nie tylko z promocją publikacji, ale również z ciekawą wartością dla czytelników, z dużym prawdopodobieństwem spotkają się z zainteresowaniem. Kluczem pozostaje tutaj przygotowanie swojej autorskiej oferty spotkań, którą należy przedstawić interesującym nas podmiotom.

Niezależny autor – niezależne spotkania

Drugą ścieżką organizacji spotkań autorskich jest całkowicie niezależne ich zorganizowanie – w ciekawych miejscach, zaprzyjaźnionych kawiarniach, a nawet w plenerze. Oczywiście w takiej sytuacji autor samodzielnie musi zadbać o organizację oraz promocję spotkania, a korzyścią najczęściej będzie tu po prostu promocja książki. Warto w takiej sytuacji również jasno założyć, co jest celem spotkania autorskiego. Czy z założenia ma to być spotkanie dla już znających, posiadających książkę czytelników, z którymi chcemy się spotkać, aby docenić ich zaangażowanie? Czy też ma być to spotkanie o charakterze czysto promocyjnym, na które chcemy „przyciągnąć” osoby, które nie miały jeszcze okazji zetknąć się z naszą publikacją? W zależności od celu, konieczne będzie nieco odmienne podejście do samego spotkania.

Spotkanie autorskie online – dlaczego nie?

Trzecia ścieżka to organizacja spotkania autorskiego online. Takie spotkanie może mieć również czysto promocyjny charakter, ale jeśli łączy się na przykład z dodatkową wartością – np. jakimiś warsztatami, może być to równie dobrze spotkanie odpłatne dla uczestników. Wciąż forma wydarzeń odpłatnych tego typu i w ogóle idea spotkań autorskich online wydaje się być mało eksploatowana. Mimo, że przecież ostatnie miesiące to czas, w którym wiele różnych dziedzin aktywności przeniosło się do sieci, to autorzy w moim odczuciu wciąż w niewielkim stopniu wykorzystują ten potencjał. Tymczasem przy wykorzystaniu narzędzi, które są popularne chociażby na gruncie szkoleń online, takich jak na przykład: Zoom, Click Meeting, Microsoft Teams, można zrealizować naprawdę fenomenalne spotkania z aktywnym udziałem czytelników!

Utwórz wydarzenie w mediach społecznościowych i promuj je

Niezależnie od tego, czy spotkanie jest inicjatywą autora czy będzie odbywać się na zaproszenie biblioteki warto samodzielnie aktywnie je promować. Podstawą jest utworzenie wydarzenia w mediach społecznościowych, które będzie jeszcze jednym dodatkowym kanałem dotarcia do odbiorców. Ponadto promowanie wydarzenia daje duże możliwości późniejszego docierania do zainteresowanych nim osób. Mówienie o spotkaniu, pokazywanie kulis przygotowań do niego, relacje z odbywającego się spotkania, to dodatkowe formy, które należy uwzględnić, by w pełni wykorzystać jego promocyjny charakter. Warto pamiętać, że ważne jest nie tylko spotkanie autorskie, ale również to co dzieje się przed nim i to co będziemy mówić po jego zakończeniu. Aby pozostać w kontakcie z czytelnikami, warto również przygotować prosty landing page, który zostanie udostępniony na zakończenie spotkania autorskiego, z zachęceniem, aby zapisać się mailowo do grona czytelników. W zamian można przygotować ciekawy materiał do pobrania, udostępnić dodatkowy nieopublikowany rozdział, pokazać ciekawostki z kulis pracy nad książką lub… udostępnić jakąś atrakcyjną ofertę dostępną tylko dla osób biorących udział w spotkaniu. Zadbajmy o to, by osoby, które przyszły na nasze spotkanie, stały się członkiem naszej zaangażowanej społeczności. Jeżeli organizowane spotkanie autorskie ma nieodpłatny charakter, warto również wysłać informacje prasowe do lokalnych mediów, rozgłośni radiowych. Tutaj liczy się przede wszystkim inicjatywa autora!

Dobry plan spotkania autorskiego

Spotkanie autorskie powinno mieć swój scenariusz. Spotkania, które opierają się na klasycznej formule rozmowy-wywiadu, w której osoba prowadząca oraz czytelnicy spotkania zadają pytania, a autor na nie odpowiada raczej są reliktem przeszłości. Spotkanie jest przestrzenią, w której autor powinien porwać, zaciekawić, zaintrygować, zaangażować. Oczywiście w zależności od grupy docelowej spotkanie będzie się mocno różnić – inaczej przygotujemy je dla grupy przedszkolaków, a inaczej dla dorosłych odbiorców, ale zawsze powinno być ono formułą wydarzenia, które pozostawi po sobie myśl: warto było przyjść. Mini warsztat? Jakaś ciekawa aktywność? Nietypowe rozpoczęcie spotkania? Rozwiązanie zagadki związanej z książką? Pytania, na które czytelnicy będą musieli odpowiedzieć? Zaskakująca aranżacja miejsca? Materiał video? Wykorzystanie motywów z samej książki? Przedstawienie bohaterów w nietypowy sposób? Na dobre spotkanie autorskie trzeba mieć pomysł i od tego zawsze należy rozpocząć!

Przygotuj ciekawe historie

Wielu autorów świetnie sprzedaje historie swoich bohaterów, ale równie często ma trudność w sprzedaniu samego siebie i swojej twórczości. Podczas spotkania autorskiego szczególnie warto zadbać o to, by mieć w zanadrzu to, czym możemy podzielić się z czytelnikami. Kulisy powstawania książki, zaskakujące, a czasem wzruszające być może historie związane z procesem jej tworzenia, przedstawienie samego siebie w angażujący sposób – to wymaga przygotowania i pewnej otwartości w autoprezentacji. Warto poszukać inspiracji poza wydawniczym, autorskim światem. Obejrzeć przykładowe wystąpienia, które mają miejsce podczas konferencji w formule TEDx, przyjrzeć się inicjatywie wystąpień publicznych Toastmasters, sprawdzić jak wykorzystuje się w promocji elementy storytellingu… – to takie hasła klucze, którymi chcę zainspirować do poszukiwań ciekawych form przedstawienia historii – swojej, swojej książki, pracy, bohaterów.

Zadbaj o to, by czytelnicy mogli zakupić twoją książkę

I na koniec trywialna niby kwestia, ale wbrew pozorom nie zawsze oczywista. Podczas spotkania autorskiego uczestnicy powinni mieć możliwość zakupu książki autora. Kiedy rozbudzimy zaciekawienie, czasem fascynację, brak możliwości zakupu publikacji na miejscu rozczarowuje. I nie ma co liczyć, że odesłanie do strony internetowej czy księgarni zadziała. Wraz z zakończeniem spotkania opadną emocje, a wraz z nimi motywacja do zakupu książki.

Zobacz również:

Kurs selfpublishing

You Might Also Like